Volarské slavnosti dřeva 2020

Datum / čas
22. 08. 2020 - 23. 08. 2020
09:00 - 18:00

Místo konání
Náměstí, Volary


Volarské slavnosti dřeva už mají i v povědomí široké veřejnosti svou neodmyslitelnou tradici. Tato dvoudenní kulturní akce, pořádaná na volarském náměstí, za účasti minimálně 20ti hostů ze zahraničí a 20ti hostů z naší republiky má jako hlavní cíl prohlubování a upevňování spolupráce v kulturní, společenské a sportovní oblasti, prohlubování a upevňování i přeshraničních mezilidských vztahů a odbourávání jazykové bariéry při již výše zmíněných aktivitách určených pro širokou veřejnost.

Volarské slavnostémi dřeva připomínají všem návštěvníkům, kteří se sjíždějí z celé republiky, z Německa i z Rakouska dávnou historii města  Volary,  k níž patří i práce se dřevem. Každoročně zde předvádí několik desítek řemeslníků stará, některá již téměř zapomenutá, řemesla.