Volarské slavnosti dřeva 2020

Datum / čas
22. 08. 2020 - 23. 08. 2020
09:00 - 18:00

Místo konání
Náměstí, Volary


Volarské slavnosti dřeva už mají i v povědomí široké veřejnosti svou neodmyslitelnou tradici. Tato dvoudenní kulturní akce, pořádaná na volarském náměstí za účasti hostů ze zahraničí i z naší republiky, má jako hlavní cíl prohlubování a upevňování spolupráce v kulturní, společenské a sportovní oblasti, prohlubování a upevňování i přeshraničních mezilidských vztahů a odbourávání jazykové bariéry při již výše zmíněných aktivitách určených pro širokou veřejnost.

Volarské slavnosti dřeva připomínají všem návštěvníkům dávnou historii města  Volary,  k níž patří i práce se dřevem. Každoročně zde předvádí několik desítek řemeslníků stará, některá již téměř zapomenutá, řemesla.